• Xe nâng
    Xem thêm
 • CÔNG TY VINH XUÂN
  Công ty TNHH Vĩnh Xuân xin gửi đến Quý Khách Hàng lời chào trân trọng nhất và lời cảm ơn sâu sắc nhất.  Xem thêm
 • BP Giao Hang
    Xem thêm
 • CERTIFICATE
  Lễ tổng kết, trao giải thưởng “NHÃN HIỆU CẠNH TRANH VIỆT NAM “ năm 2013 do Hội Sở Hữu Trí Tuệ ...  Xem thêm
 • ISO & CHAT LUONG
  CERTIFICATE  Xem thêm
Về Vixupack

Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm

1.0 Mục đích
Công ty thiết lập và duy trì quy trình này nhằm:
- Đưa ra các chỉ tiêu chặt chẽ và phù hợp so với quy định nhằm kiểm soát chất lượng của bán thành phẩm/thành phẩm, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.
- Kịp thời phát hiện những bán thành phầm/thành phẩm trong quá trình sản xuất để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời nhằm tiết giảm chi phí cho công ty.
- Giảm thiểu phàn nàng của khách hàng về chất lượng sản phẩm.
2.0 Phạm vi áp dụng
-      Áp dụng cho hoạt động sản xuất/kiểm tra chất lượng sản phẩm của công ty.
3.0 Tài liệu tham khảo
-      Sổ tay chất lượng – Phần 7.5  Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
-      Sổ tay chất lượng – Phần 8.2.4  Theo dõi và đo lường sản phẩm.
4.0Thuật ngữ và chữ viết tắt
-         KCS: nhân viên kiểm tra
-         TTTP: tổ trưởng tổ thành phẩm
-         PTK: phòng thiết kế
-         BGĐ: Ban giám đốc
5.0Nội dung quy trình
4--2-.png
6.0.           Tài liệu đính kèm  (liệt kê các biểu mẫu áp dụng)
6.0.           Nhật ký sổ ghi hàng ngày    –  BM 01/ QT 8.2.4-KCS
6.1.           Sổ theo dõi sản phẩm lỗi      – BM 02/ QT 8.2.4-KCS
7.0.           Lưu hồ sơ

6--1-.png

 
Công nghệ của chúng tôi